167/2018 167/2018 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

30/01/2018 - 11:53

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
35 31 12Β - 024 01 06Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.