157/2018 157/2018 - ΣΑΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΜΕΤΑΞΥ ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΙΓΙΝΑΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ.

29/01/2018 - 13:16:51

ΣΑΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΜΕΤΑΞΥ ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΙΓΙΝΑΣ.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΙΛΑΙΝΤΙ ΜΑΙΛΟΡΝΤ ΙΙΙ / SVA2576
ΑΠΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 18 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 0500 UTC ΕΩΣ 1700 UTC
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ (WGS-84) :
1. 37 53 43.90Β - 023 29 00.31Α
2. 37 53 53.83Β - 023 29 16.79Α
3. 37 53 39.85Β - 023 29 19.71Α
4. 37 53 25.52Β - 023 29 21.21Α
5. 37 48 55.29Β - 023 29 06.67Α
6. 37 46 46.81Β - 023 28 02.38Α
7. 37 46 39.17Β - 023 28 03.46Α
8. 37 46 26.81Β - 023 28 10.51Α
9. 37 46 22.01Β - 023 27 59.93Α
10. 37 46 36.19Β - 023 27 52.71Α
11. 37 46 48.48Β - 023 27 50.48Α
12. 37 48 56.88Β - 023 28 54.19Α
13. 37 53 27.02Β - 023 29 09.88Α
14. 37 53 37.11Β - 023 29 03.03Α
15. 37 53 42.81Β - 023 29 00.06Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.