148/2018 148/2018 - ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ. ΠΑΛΑΙΟ ΛIΜΑΝΙ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ. ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

26/01/2018 - 13:46

ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ. ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΝΗΣ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
37 44 42Β - 023 25 42Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.