139/2018 139/2018 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

24/01/2018 - 13:07:10

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑΣ 2084/2017.
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ.
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΚΡΑ ΝΗΣΟΥ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ.
ΦΑΝΟΣ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 56 42Β - 023 35 42Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.