136/2018 136/2018 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

24/01/2018 - 12:59:48

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.
ΑΚΡΑ ΑΣΠΡΟ ΝΗΣΙΔΑΣ ΠΕΤΑΛΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ ΕΧΙΝΑΔΕΣ.
ΦΑΝΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 23 42Β - 021 06 06Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.