119/2018 119/2018 - ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

22/01/2018 - 13:23:29

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
39 07 30Β - 023 44 06Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.