116/2018 116/2018 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ. ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

22/01/2018 - 13:17

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΒΑΘΩΝ.
ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 53 06Β - 023 43 12Α
ΑΠΕΚΟΠH ΚΑΙ ΕΠΑΥΣΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.