93/2018 93/2018 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΦΑΝΩΝ.

17/01/2018 - 14:01

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΦΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ:
A) 38 22 12Β - 026 08 36Α
ΕΡΥΘΡΟΣ, 4ΝΜ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ
Β) 38 22 18Β - 026 08 42Α
ΠΡΑΣΙΝΟΣ, 4ΝΜ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ