91/2018 91/2018 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

17/01/2018 - 13:55:30

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ.ΚΕΦΑΛΗ ΝΟΤΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ :
38 22 12Β - 026 08 36
ΑΠΟΞΗΛΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.