78/2018 78/2018 - ΝΗΣΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ. ΝΗΣΟΣ ΤΗΝΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΦΑΝΟΥ.

16/01/2018 - 12:24:18

ΝΗΣΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ. ΝΗΣΟΣ ΤΗΝΟΣ.ΤΟΠΟΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΑΝΟΥ ΕΠΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ:
37 32 07Β - 025 09 12Α
ΑΝΑΛΑΜΠΟΝ (2+1)