75/2018 75/2018 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ.

15/01/2018 - 11:29:47

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
170600Z - 171000Z IAN 18,
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
39 25 10Β - 025 55 02Α
39 00 00Β - 025 18 00Α
39 40 00Β - 025 08 00Α
39 49 52Β - 025 37 10Α.
39 34 15Β - 025 44 13Α
39 28 20Β - 025 47 04Α