67/2018 67/2018 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ..

15/01/2018 - 11:17:01

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ.
ΚΕΦΑΛΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙOΝΑ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
35 31 12Β - 024 01 12Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.