51/2018 51/2018 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. Ν. ΚΕΑ. ΟΡΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ. ΚΟΛΠΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

12/01/2018 - 12:45:29

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. Ν. ΚΕΑ. ΟΡΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ. ΚΟΛΠΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΛΙΒΑΔΙ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
Α) 37 39 46Β - 024 18 35Α
Β) 37 39 46Β - 024 19 07Α