26/2018 26/2018 - ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

08/01/2018 - 13:09:06

ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
35 04 54Β - 024 44 18Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.