14/2018 14/2018 - ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ.

04/01/2018 - 12:18

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (4)ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ
ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ (WGS 84):
Α. 37 44 38Β - 024 04 21Α
Β. 37 44 35Β - 024 04 27Α
Γ. 37 44 31Β - 024 04 33Α
Δ. 37 44 27Β - 024 04 39Α