2199/2017 2199/2017 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ "ΚΟΣΚΙΝΑ".

02/01/2018 - 12:37:59

YEΠ/E1/B: Α3438/2017.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ "ΚΟΣΚΙΝΑ".
ΤΗΝ 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 18, 0500Ζ - 2200Ζ ΚΑΙ
ΤΗΝ 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 18
0500Ζ - 2200Ζ.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
38 22 20Β - 024 12 50Α
38 32 45Β - 024 14 50Α
38 32 45Β - 024 17 40Α
38 24 15Β - 024 17 40Α.