2183/2017 2183/2017 - ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

28/12/2017 - 12:18:31

ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ. ΑΚΡΑ ΑΡΚΙΤΣΑ.ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 45 24Β - 023 02 06Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.