2170/2017 2170/2017 - ΝΟΤΙΕΣ ΑΚΤΕΣ ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

27/12/2017 - 12:17:17

ΝΟΤΙΕΣ ΑΚΤΕΣ ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ. ΔΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ.
ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 10 48Β - 021 29 30Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.