2165/2017 2165/2017 - ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

22/12/2017 - 11:45:51

ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ.ΚΕΦΑΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
38 00 38,5Β - 024 24 58,3Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.