2149/2017 2149/2017 - ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΣΧΙΖΑ'.

20/12/2017 - 12:24

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΣΧΙΖΑ' ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
Α) ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΥΣΗ.
Β)ΤΡΙΤΗ , ΤΕΤAΡΤΗ, ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΌ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΜΕΧΡΙ 21:00Ζ
Γ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΌ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 10:00Ζ
ΣΑΒΒΑΤΑ,ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
36 48 00B - 021 40 00A
36 48 00B - 021 50 00A
36 40 00B - 021 50 00A
36 40 00B - 021 40 00A