2148/2017 2148/2017 - ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΑΚΡΩΤΗΡΙ' (1).

20/12/2017 - 12:22:05

ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΑΚΡΩΤΗΡΙ' (1).
ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΟΛΟ
ΤΟ 24ΩΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
35 28 46Β - 024 10 16Α
35 28 09Β - 024 10 26Α
35 27 59Β - 024 09 38Α