2147/2017 2147/2017 - ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΑΜΑΛΙΑΣ'.

20/12/2017 - 12:18:27

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΑΜΑΛΙΑΣ'.
ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
Α) ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΌ 05:00Ζ ΜΕΧΡΙ 21:00Ζ.
Β)ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΌ 05:00Ζ ΜΕΧΡΙ 13:00Ζ
ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΩΝ,ΚΥΡΙΑΚΩΝ,ΑΡΓΙΩΝ.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ:
37 48 00Β - 021 05 00Α
37 31 50Β - 021 08 00Α
37 31 00Β - 021 20 00Α
37 48 00Β - 021 17 00Α