2145/2017 2145/2017 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΠΛΑΤΕΙΑ'.

20/12/2017 - 12:13

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΠΛΑΤΕΙΑ'.
ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ 05:00Ζ ΜΕΧΡΙ 13:00Ζ.
ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΑΡΓΙΩΝ.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
37 47 00Β - 023 17 00Α
37 52 00Β - 023 22 00Α
37 50 00Β - 023 26 00Α
37 44 00Β - 023 22 00Α.