2143/2017 2143/2017 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΨΑΘΟΥΡΑ'.

20/12/2017 - 12:08:24

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΨΑΘΟΥΡΑ'.
ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ 05:00Ζ ΜΕΧΡΙ 15:00Ζ.
ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΩΝ, ΣΑΒΒΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΑΡΓΙΩΝ.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
39 26 00B - 023 53 00A
39 46 00B - 023 40 00A
40 00 30B - 024 18 00A
39 43 00B - 024 31 00A.