2140/2017 2140/2017 - ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ'.

20/12/2017 - 12:01:22

ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ'.
ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΩΣ ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ
ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΩΝ,ΚΥΡΙΑΚΩΝ,ΑΡΓΙΩΝ.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ:
39 13 12Β - 022 49 06Α
KAI ΑΚΤΙΝΑ 5 Ν.ΜΙΛΙΑ.