2139/2017 2139/2017 - AIΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ'.

20/12/2017 - 11:58:49

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ'.
ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
38 02 00B - 024 52 00A
38 16 00Β - 025 21 00Α
37 46 00Β - 025 49 00Α
37 34 00Β - 025 23 00Α
37 42 00Β - 025 01 00Α
38 00 00Β - 024 52 00A.