2110/2017 2110/2017 - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ.

13/12/2017 - 11:45

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (WGS 84 DATUM):
40 33 54Β - 022 55 00Α
40 33 54Β - 022 56 00Α
40 32 00Β - 022 56 00Α
40 32 00Β - 022 55 00Α