2093/2017 2093/2017 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΑΣ. ΕΡΓΑ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ.

12/12/2017 - 13:02:47

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ.
ΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΑΣ. ΕΡΓΑ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ:
A) 39 50 28B - 019 46 25E
B) 39 50 27B - 019 46 33E
Γ) 39 50 21B - 019 46 27E
Δ) 39 50 22B - 019 46 34E