2073/2017 2073/2017 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΒΙΣΤΟΝΙΚΟΣ ΟΡΜΟΣ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ. ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

07/12/2017 - 12:15:12

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΒΙΣΤΟΝΙΚΟΣ ΟΡΜΟΣ. ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΑΒΑΘΩΝ ΑΚΡΑ ΦΑΝΑΡΙ
ΛΕΥΚΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ:
40 58 12Β - 025 06 24Α
ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΥΣ. ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ