2071/2017 2071/2017 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ

07/12/2017 - 12:10:10

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ