2059/2017 2059/2017 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

04/12/2017 - 13:09:59

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ.
ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 57 18Β - 024 32 30Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.