1985/2017 1985/2017 - ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΑ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

22/11/2017 - 12:52:04

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.ΔΥΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΌΣ ΜΕΤΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΠΑΡΑΣΥΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:38 16 42Β - 020 48 30Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.