1977/2017 1977/2017 - ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΠΕΚΟΠΕΙ. ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

22/11/2017 - 12:28:49

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. 1ος ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ,
ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ:
38 19 06Β - 021 24 54Α
ΑΠΕΚΟΠΕΙ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 1,34 Ν.Μ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ. ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ