1970/2017 1970/2017 - ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΠΕΚΟΠΕΙ.

20/11/2017 - 12:26

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. 7ΟΣ ΔΕΞΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ:
38 21 30Β - 021 25 24Α
ΑΠΕΚΟΠΕΙ.