1949/2017 1949/2017 - ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΝΟΥ.

16/11/2017 - 13:09

ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΝΟΥ FORACS ΣΕ ΘΕΣΗ:
35 27 41B - 024 15 30A (WGS84)
ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ 4 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ.