1909/2017 1909/2017 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΙΜΑΝΑΡΙΑ. ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΦΑΝΟΥ.

13/11/2017 - 13:29

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΙΜΑΝΑΡΙΑ, ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΩΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ:
40 37 23Β - 024 34 25Α