1901/2017 1901/2017 - ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ.

10/11/2017 - 13:02:06

ΥΕΠ/Ε1/Β: C0073/17.
ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ.
ΤΗΝ 14 NOEMΒΡΙΟΥ 17
ΑΠΟ 0600Ζ ΕΩΣ 2000Ζ
KAI THN 16 NOEMΒΡΙΟΥ 17
ΑΠΟ 0600Ζ ΕΩΣ 2000 UTC
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
38 59 40B - 026 28 00A
38 59 00B - 026 34 00A
38 55 00B - 026 34 00A
38 59 00B - 026 28 00A
ΤΗΡΕΙΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.