1878/2017 1878/2017 - ΠΟΡΘΜΟΣ ΕΥΡΙΠΟΥ. ΚΙΝΗΤΗ ΓΕΦΥΡΑ.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ.

08/11/2017 - 13:03:50

ΚΙΝΗΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΡΘΜΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ ΚΆΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟ 04 ΝΟΕ 2017 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.