1846/2017 1846/2017 - ΒΙΣΤΟΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΦΑΝΑΡΙ.ΦΑΝΟΣ EKTOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

02/11/2017 - 12:16

ΒΙΣΤΟΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΦΑΝΑΡΙ. ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΦΑΝΑΡΙ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
40 57 54Β - 025 07 30Α
EKTOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.