1787/2017 1787/2017 - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΝΟΥ.

25/10/2017 - 11:54

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ(3 ΔΕΥΤΕΡΑ),
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ:
105 METΡΑ ΒΒΑ AΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ:
40 09 24Β - 022 33 06Α
5 Ν.ΜΙΛΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ