1705/2017 1705/2017 - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ - ΟΡΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .

13/10/2017 - 12:49:19

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ - ΟΡΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ: Α. 40 31 31.9Β - 022 56 04.6Α (WGS 84) Β. 40 31 38.9Β - 022 56 05.9Α (WGS 84) Γ. 40 31 31.0Β - 022 56 45.5Α (WGS 84) Δ. 40 31 25.0Β - 022 56 43.6Α (WGS 84) ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.