1704/2017 1704/2017 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ.

13/10/2017 - 12:47:19

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ: 38 57 00Β - 020 40 00Α 38 57 00Β - 020 41 00Α 38 57 30Β - 020 40 00Α 38 57 30Β - 020 41 00Α