1701/2017 1701/2017 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΙΜΕΡΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

12/10/2017 - 11:56:35

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΙΜΕΡΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ: 40 56 06Β - 025 21 36Α ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ