1693/2017 1693/2017 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ. ΥΠΑΡΞΗ ΑΒΑΘΟΥΣ.

11/10/2017 - 12:37:36

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.
ΥΠΑΡΞΗ ΑΒΑΘΟΥΣ 4 ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
39 19 44Β - 026 25 50Α (WGS-84 DATUM).