1647/2017 1647/2017 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΣΠΕΤΣΕΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ

04/10/2017 - 13:08:11

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΣΠΕΤΣΕΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΟΝΤΙΣΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΑΥΔΕΤΩΝ, ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΑ Ή ΜΗ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΚΆΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΜΩΝ 'ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ' ΚΑΙ 'ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ' ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017.