1616/2017 1616/2017 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΔΑΡΔΙΖΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

02/10/2017 - 12:28

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ: 37 24 11Β - 023 15 57Α ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ