1590/2017 1590/2017 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ.

28/09/2017 - 12:25:14

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΛΕΥΚΟ, Ή ΕΡΥΘΡΟ Ή ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ: 1) ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α) 37 48 38Β – 023 46 20Α Β) 37 48 28Β – 023 46 21Α 2) 2η ΜΑΡΙΝΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α) 37 51 39Β – 023 44 44Α 3) ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΛΙΑ (1-2 ΜΑΡΙΝΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ) Α) 37 51 37Β – 023 44 44Α Β) 37 51 34Β – 023 44 51Α 4) ΜΑΡΙΔΑΚΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ Α) 37 51 42Β – 023 44 38Α 5) ΜΑΡΙΝΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1&2 Α) 37 51 37Β – 023 44 44Α Β) 37 51 34Β – 023 44 51Α 6) BALUX Α) 37 51 31B – 023 44 55A Β) 37 51 29B – 023 44 53A Γ) 37 51 28B – 023 44 45A Δ) 37 51 29B – 023 44 49A 7) ΑΛΙΜΟΣ (ΛΟΥΤΡΑ ΑΛΙΜΟΥ) Α) 37 54 11Β – 023 42 57Α Β) 37 54 10Β – 023 44 00Α Γ) 37 54 07Β – 023 43 04Α Δ) 37 54 06Β – 023 43 05Α 8) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ Α) 37 55 42Β – 023 37 49Α Β) 37 55 39Β – 023 37 50Α 9) ΚΥΝΟΣΟΥΡΑ Α) 37 56 28Β – 023 33 05Α Β) 37 56 28Β – 023 33 01Α Γ) 37 56 33Β – 023 33 01Α Δ) 37 56 33Β – 023 33 00Α Ε) 37 56 30Β – 023 32 58Α ΣΤ) 37 56 29Β – 023 32 59Α 10) ΛΗΜΝΙΩΝΑ Α) 37 56 32Β – 023 32 23Α Β) 37 56 31Β – 023 32 33Α 11) ΘΕΑΤΡΑΚΙ Α) 37 56 21Β – 023 32 16Α 12) ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ Α) 37 56 01Β – 023 32 11Α Β) 37 55 58Β – 023 32 12Α 13) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΠΟ ΜΕΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ) Α) 37 55 55Β – 023 32 15Α Β) 37 55 52Β – 023 32 15Α 14) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΠΟ ΜΕΡΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΛΩΡΑ) Α) 37 55 47Β – 023 32 18Α Β) 37 55 45Β – 023 32 20Α 15) ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΛΩΡΑ – ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΥ Α) 37 55 42Β – 023 32 35Α 16) ΚΟΛΠΟΙ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΥ Α) 37 55 41Β - 023 32 35Α 17) ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α) 37 48 19Β – 023 46 25Α Β) 37 48 20Β – 023 46 09Α Γ) 37 48 03Β – 023 46 10Α 18) ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ (ΕΔΕΜ) Α) 37 55 14Β – 023 41 47Α Β) 37 55 02Β – 023 41 56Α 19) Α’ ΑΛΙΠΕΔΟΥ Α) 37 54 31Β – 023 41 22Α Β) 37 54 29Β – 023 42 47Α Γ) 37 54 29Β – 023 42 47Α Δ) 37 54 17Β – 023 42 53Α 20) ΑΛΙΠΕΔΟ RUBIROSA Α) 37 53 42B – 023 42 57A 21) ΑΛΙΠΕΔΟ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΙΜΟΥ A) 37 54 41Β – 023 42 02Α 22) Β’ ΑΛΙΠΕΔΟΥ Α) 37 53 54Β – 023 42 58Α Β) 37 53 45Β – 023 52 49Α 23) ΑΚΤΗ ΜΠΑΤΗ Α) 37 55 33Β – 023 41 22Α Β) 37 55 15Β – 023 41 44Α