1585/2017 1585/2017 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. ΒΥΘΙΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ.

27/09/2017 - 12:39:16

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. ΒΥΘΙΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ: 38 02 26Β - 023 34 09Α (WGS84) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ.