Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1515/2017 1515/2017 - ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

19/09/2017 - 12:39

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ. ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ 38 10 05Β - 021 34 54Α EKTOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.