1328/2017 1328/2017 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΠΑΞΟΙ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

18/08/2017 - 12:15

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΠΑΞΟΙ. ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΟΡΜΟΥ ΛΟΓΓΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ: 39 13 36Β - 020 09 48Α ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.